• +84 937 07 88 16 (Whatsapp/Telegram)
  • support@topstarstandardgroup.com

Sự nỗ lực không ngừng của tôi kết quả là sự thành công

CEO/CFO/ VIP delegate Tran Nguyen Ngoc Trang

“Trở thành một người phụ nữ toàn năng trong thế giới hiện đại này là một thử thách thực sự. Nhưng quan niệm này đang trở nên phổ biến khi ngày càng có nhiều sự công nhận về những người phụ nữ thành công đã chứng tỏ không gì là không thể”. CEO/CFO/Founder Trần Nguyễn Ngọc Trang của Asia Global TopStar Standard phát biểu.

Ref: Những công việc gần đây nhất của Trần Nguyễn Ngọc Trang Updated some recent works of Tran Nguyen Ngoc TrangNữ nhân vật có sức ảnh hưởng toàn cầu của năm- VOH



CEO/CFO/ VIP delegate Trần Nguyễn Ngọc Trang
CEO/CFO/ VIP delegate Trần Nguyễn Ngọc Trang

Như Margaret Thatcher đã từng nói: “Nếu bạn muốn nói bất cứ điều gì, hãy hỏi một người đàn ông. Nếu bạn muốn hoàn thành việc gì đó, hãy hỏi một người phụ nữ.”